Sestava vakuový kolektor 21 ks trubic a zásobník TUV 150l

- samotížný systém, HEAT PIPE trubice, plocha kolektoru 1,94 m2, rozměr 1990 x 1600 x 486 mm

Vhodné pro sezónní využití.

solar