Nízké nástěnné jednotky
  • Instalují se ke stěně nebo se mohou zapustit do zdi (např. pod okno).

Jednotky typu Flexi
  • Lze je naistalovat buď na strop nebo na spodní část stěny.

Zabudované jednotky typu Flexi
  • Navržené pro instalaci přímo na podlahu nebo do podhledu.

Jednotky pro připojení na potrubí
  • Díky možnosti vertikální / horizontální instalace nabízejí jednotky pro připojení na potrubí více možností pro distribuci vzduchu pomocí potrubí nebo přímo přes mřížku.